Madame RASOARIVELO RASOARITIANA Judith

Présidente de l'ONG ANKOAY MADAGASCAR

Mots de la présidente

« Tany ampiandohana, ny ONG ANKOAY dia nandray anjara hatrany amin’ireo sehatrasa ara-tsosialay sy ara-toekarena ary ara-tontolo iainana eo anivon’ny Ministera isan-tokony.  Tena mahavelombolo ny fiovam-pihetsika sy fitombon’ny fahaiza- manao eo amin’ny tantsaha. Izany no nisy dia ny fisian’ny fiaraha-miasa sy tantsoroka ataon’ny ekipa Ankoay amin’ny tantsaha.

Nos Services

  • Mise en relation des OP avec les OM
  • Formation
  • Appuis conseils et accompagnement
  • Appuis à la commercialisation
  • Mise en relation
  • Préservation de l’environnement.

Nos ontacts

Tel: +26134 43 635 03/ +26134 20 862 22

E-mail: ankoaymadagascar@gmail.com

Page Facebook: Ankoay Madagascar

ACTUALITES